Projekt Fundusze Norweskie

Projekt „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, realizowany jest przez LUX MED w okresie styczeń 2015 – grudzień 2016. Pozwoli na rozwój działalności LUX MED Diagnostyka w zakresie profilaktyki i wykrywania raka piersi. Jako jeden z realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, LUX MED Diagnostyka dąży do obniżenia wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet w Polsce z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Jednym z celów projektu jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie profilaktyki nowotworu piersi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. zakup sprzętu medycznego na którym wykonywane są badania (mammobusu i aparatów mammograficznych), przeprowadzenie badań profilaktycznych, a także szereg działań wspierających – w tym szkolenia kadry techników elektroradiologii oraz różnego rodzaju inicjatywy promujące profilaktykę wśród kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek wsi i małych miejscowości beneficjentek Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Szczegóły i aktualności dotyczące projektu dostępne na: www.fundusze.mammo.pl