Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami.

 

Kto jest administratorem moich danych?

W przypadku wypełnienia formularza z prośbą o kontakt i możliwość zapisu na badanie administratorem Twoich danych jest LUX MED sp. z o. z siedzibą w Warszawie (02 – 676) ul. Postępu 21C (dalej jako „LUXMED”).

Jeżeli dodatkowo wyrażasz nam zgody marketingowe administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z LUX MED. Pełną listę spółek z ich danymi rejestrowymi znajdziesz na stronie: www.luxmed.pl jak również w siedzibie każdej z nich oraz w naszych placówkach medycznych.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LUX MED. możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.luxmed.pl oraz – jeżeli posiadasz portal pacjenta  – za pośrednictwem tego portalu, po uprzednim zalogowaniu.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez LUX MED moich danych osobowych?

Aby móc skontaktować się z Tobą w związku z przesłaniem nam za pośrednictwem formularza prośby o kontakt w sprawie przedstawienia oferty w tym o możliwość zapisu na badanie, przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia oraz informacje o wybranej przez Ciebie placówce.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy z LUX MED. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Kontaktujemy się z Tobą wskutek otrzymania Twojej prośby o przedstawienie oferty w tym o możliwość rezerwacji badania.

Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Grupy LUX MED taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.

W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy z LUX MED w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmioty lecznicze dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Grupy LUX MED usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy LUX MED a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane do czasu skontaktowania się z Tobą. Jeżeli dodatkowo wyrazisz nam zgody marketingowe – od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji chyba, że staniesz się pacjentem LUX MED.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie danych osobowych w celu skontaktowania się przez nas jest dobrowolne, lecz niezbędne aby nam to umożliwić i przedstawić Ci ofertę odpowiednią do Twojego zapytania. Niepodanie nam danych znacznie utrudni lub nawet uniemożliwi nam ten kontakt.

Wyrażenie którejkolwiek ze zgód odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora oraz podmiotów należących do Grupy LUX MED i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedzisz nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych. Zgodę możesz również odwołać za pośrednictwem swojego konta w Portalu Pacjenta, po uprzednim zalogowaniu.

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;

uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;