Diagnostyka pogłębiona

Z danych statystycznych wynika, iż u jednej na 20 kobiet, która wykonała mammografię przesiewową (skryningową) konieczne jest wykonanie sprawdzających badań dodatkowych, w ramach etapu diagnostyki pogłębionej.

W trakcie porady obejmującej cykl zdarzeń: badanie fizykalne, wykonanie uzupełniającej mammografii i/lub USG piersi lekarz, w zależności od wskazań medycznych, decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania. To niekoniecznie oznacza, że coś jest nie w porządku.

4 na 5 kobiet po dalszych badaniach otrzymuje informacje, że wyniki są dobre. Lepiej upewnić się o wynikach badania poprzez diagnostykę pogłębioną niż pozostawić cień wątpliwości.

Tylko w przypadku wykrycia zmiany podejrzanej diagnostyka musi być uzupełniona o badanie mikroskopowe, najczęściej za pomocą niegroźnych technik biopsyjnych: biopsji cienkoigłowej albo gruboigłowej ( w zależności od rodzaju zmian).
Żadna Pani, u której zaistniała konieczność wykonania badań uzupełniających w ramach etapu diagnostyki pogłębionej, nie będzie pozostawiona bez opieki. Nasze sekretarki medyczne skontaktują się osobiście z każdą z Pań i pomogą w ustaleniu terminu wizyty w wyznaczonej placówce.

Firma prowadzi aktywny monitoring wszystkich Pań, u których zaistniała konieczność wykonania badań uzupełniających w ramach etapu diagnostyki pogłębionej. Zatrudnione u nas sekretarki medyczne sprawdzają realizację badań w systemie NFZ. W przypadku nie wykonania świadczeń w jednostce wykazanej w SIMP, kontaktują się osobiście z każdą z Pań w celu uzyskania pełnej informacji o miejscu wykonania badań dodatkowych lub odmowie ich realizacji.
Jednocześnie wszystkie Panie proszone są o przesłanie do siedziby LUX MED Diagnostyka kserokopii takich wyników, aby przekazać je do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego. W przypadku braku osobistego kontaktu z Pacjentką, kserokopia dokumentacji medycznej wysyłana jest do POZ, do którego przynależy Pani.Dział monitoringu raz na kwartał przekazuje raporty z podjętych działań do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

W zakresie województwa pomorskiego, LUX MED Diagnostyka w ramach umowy z Pomorskim Oddziałem NFZ realizuje etap diagnostyki pogłębionej na podstawie skierowania wygenerowanego z SIMP – systemu informatycznego NFZ. Badania wykonywane są w naszym ośrodku w Centrum Medycznym LUX MED w Gdańsku, przy Alei Zwycięstwa 49. Dysponujemy tam nowoczesnym sprzętem, który obsługiwany jest przez wykwalifikowany, doświadczony personel medyczny.

Jeżeli wykryto u Pani zmianę wymagającą wykonania badań uzupełniających proszę nie bagatelizować wezwania i zarejestrować się pod numerem: 58 666 24 67, 58 666 24 53, 58 666 24 57