Biuletyn Informacji Publicznej / Przetargi


Informacja o dofinansowaniu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że LUX MED Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na realizację zadania „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” w kwocie 1 090 593,59 PLN. Całkowita wartość zadania: 1 118 705,67 PLN . W ramach zadania zakupione zostały dwa cyfrowe aparaty mammograficzne marki Siemens Fusion 10014 i 10015 wraz ze szkoleniem obsługującego je personelu medycznego. Nowe aparaty mammograficzne zostały zainstalowane w mobilnych pracowniach mammograficznych LUX MED.


ZAPYTANIE OFERTOWE-ZO/02/2021:

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”

Regulaminu udzielenia zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie skan
Zapytanie wersja edytow.

Opublikowano w dniu: 15.11.2021 r.Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści Zapytania
Załącznik nr 1 do Odpowiedzi (Specyfikacja techniczna, Formularz oferty i IPU – PO ZMIANIE)
Załącznik nr 2 do Odpowiedzi Sprostowanie ogłoszenia w Dz.U. U.E.

Opublikowano w dniu: 23.11.2021 r.Odpowiedzi na pytania cz. 2, wraz ze zmianą warunków udziału w postępowaniu oraz wzorem Wykazu dostaw – PO ZMIANIE
Załącznik nr 2 do Odpowiedzi – Sprostowanie ogłoszenia w Dz.U. U.E.

Opublikowano w dniu: 23.11.2021 r.Sprostowanie ogłoszenia w Dz.U. U.E. – nr 2021-OJS230-604439
Sprostowanie ogłoszenia w Dz.U. U.E. – nr 2021-OJS230-604368

Opublikowano w dniu: 26.11.2021 r.Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano w dniu: 29.11.2021 r.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikowano w dniu: 02.12.2021 r.Informacja o dofinansowaniu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Uprzejmie informujemy, że LUX MED Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na realizację zadania „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” w kwocie 4 072 730,78 PLN. Całkowita wartość zadania: 4 181 103,68 PLN . W ramach zadania podpisana została umowa z firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. na zakup siedmiu cyfrowych aparatów mammograficznych marki Siemens Fusion wraz ze szkoleniem obsługującego je personelu medycznego. Nowe aparaty mammograficzne zostaną zainstalowane w mobilnych pracowniach mammograficznych LUX MED, a rozpoczęcie udzielania na nich świadczeń zdrowotnych nastąpi do 30 września 2022 roku. Montaż pierwszego mammografu planowany jest w dniu 1 lutego 2022.