Zakończenie Projektu Funduszy Norweskich

Realizacja Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” pozwoliła na udoskonalenie wielu obszarów aktywności LUX MED.  Dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Norweskich w okresie wrzesień 2014 – grudzień 2016 udało nam się zrealizować szereg działań.

Unowocześniliśmy naszą flotę i sprzęt do wykonywania badań. Zakupiliśmy trzy nowe naczepy mammograficzne, które wyprodukowane zostały przez polską firmę na nasze zlecenie. Dzięki temu mieliśmy pełny wpływ na ich wykończenie – funkcjonalność i dostosowanie do potrzeb wykonywania w nich badań mammograficznych.

W 15 mammobusach wymieniliśmy aparaty mammograficzne na nowe, wyprodukowane w 2015 roku. Mammografy umożliwiają obróbkę zdjęć mammograficznych w technologii cyfrowej.

Środki z Projektu pozwoliły nam na wysyłkę ponad miliona zaproszeń na badania mammograficzne do kobiet objętych Populacyjnym Programem, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaproszenia zawierały merytoryczne informacje o korzyściach związanych z badaniem mammograficznym oraz koniecznością jego wykonania zwłaszcza w wieku menopauzalnym. W okresie realizacji Projektu przebadaliśmy w naszych mammobusach około pół miliona kobiet, objętych Programem.

Dodatkowo, na przestrzeni dwóch lat przebadaliśmy bezpłatnie kobiety w wieku 40-49 i 70-75 lat. W ramach Projektu badanie zasponsorowaliśmy około 22 tysiącom Polek w dużych i małych miejscowościach.

Na terenie całej Polski zrealizowaliśmy 148 spotkań edukacyjnych, związanych z profilaktyką raka piersi. Spotkania odbywały się we współpracy z różnego rodzaju instytucjami – urzędami, przychodniami zdrowia, domami kultury, czy ośrodkami pomocy społecznej. W spotkaniach udział wzięło ponad 4 tysiące osób. Dzięki zakupionym anatomicznym fantomom piersi, mogliśmy połączyć wykłady z praktyczną nauką samobadania piersi.

Przeprowadziliśmy również szereg działań wspierających – szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego. Podczas szkoleń pracownicy doskonalili umiejętności wykonywania badań mammograficznych, a także umiejętności „miękkie” związane z obsługą pacjentów.

Mammobusy wyposażone zostały w 15 ekspozytorów, na których wyświetlamy film edukacyjny, również zrealizowany w ramach środków z Funduszy Norweskich.

Nasze działania promowane były w lokalnych oraz ogólnopolskich mediach. Wspierały nas portale, prasa, stacje radiowe oraz telewizyjne. Dodatkowo, przeprowadziliśmy kampanię reklamową na terenie 15 województw – lokalne rozgłośnie radiowe emitowały nasz spot związany z profilaktyką i badaniami mammograficznymi w regionach.

Środki pozyskane z Funduszy Norweskich pozwoliły nam na wykonanie kroku w przód i rozwoju działalności profilaktycznej. Szeroki zakres działań objął zarówno kobiety zapraszane przez nas na badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pozostałe kobiety, ich rodziny, a także wielu pracowników LUX MED.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować projekt na terenie całej Polski – Pracownikom i Kierownictwu wielu instytucji współpracujących z nami i zapraszających nas do swoich placówek, Lekarzom, którzy dostrzegli potrzebę kierowania kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego zrealizowania naszych założeń projektowych. Z przyjemnością informujemy, że udało nam się je wypełnić w ponad 100% – wykonaliśmy więcej badań i spotkań edukacyjnych niż zakładaliśmy.