Wyniki audytu klinicznego zdjęć mammograficznych

Uprzejmie informujemy, że LUX MED Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymał pozytywny wynik audytu klinicznego zdjęć mammograficznych, który jest jednym z warunków realizacji Programu Profilaktyki Raka Piersi na etapie podstawowym.

Ocena zdjęć mammograficznych przeprowadzana jest dla wszystkich świadczeniodawców biorących udział w Programie Profilaktyki Raka Piersi nie rzadziej niż raz na 24 miesiące zgodnie z zasadami audytu klinicznego opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący we współpracy z Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Zdjęcia oceniane są przez niezależnych audytorów, lekarzy radiologów posiadających doświadczenie w pracy w skryningu (badaniach przesiewowych).

Niestety w 2021 roku nie wszyscy dotychczasowi świadczeniodawcy PPRP spełnili wymagania audytu.  Spośród 240 świadczeniodawców, którzy uczestniczyli w audycie 18 nie uzyskało pozytywnej oceny przedstawionych  zdjęć mammograficznych.

Poniżej link do wyników :

http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/wp-content/uploads/2021/12/Wyniki-audytu-2021.pdf