Warszawskie pracownie po remontach

Zapraszamy do dwóch wyremontowanych pracowni mammograficznych LUX MED Diagnostyka na terenie Warszawy – w  Centrum Medycznym Medycyna Rodzinna przy Św. Barbary 6/8 oraz w Szpitalu Bielańskim, ul. Cegłowska 80. W placówkach realizujemy badania finansowane przez NFZ w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz badania odpłatne. 

Obie placówki przeszły gruntowny remont i aktualnie są jeszcze lepiej przystosowane do potrzeb pacjentów i techników wykonujących badania.

Badania wykonywane są we wszystkie dni powszednie w godzinach ustalanych podczas telefonicznej rejestracji – nr 58 666 24 44.

Zdjęcia warszawskich pracowni znajdują się w Galerii.