Przedłużamy realizację Projektu!

Z przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek o rozszerzenie zakresu projektu w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym przedłużamy jego realizację do końca kwietnia br.

Zaplanowaliśmy szereg kolejnych działań, które przyczynią się do realizacji głównego celu Projektu, tj. obniżenia wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet w Polsce z powodu raka piersi. Działania te obejmą inne niż dotychczas aktywności związane z szerzeniem świadomości dotyczącej profilaktyki raka piersi wśród kobiet.

Niestety, pomimo wydłużenia Projektu, nie mamy już możliwości realizowania badań dla kobiet nieobjętych Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, czyli w wieku 40-49 oraz 70-75 lat. W okresie od stycznia 2015 do stycznia 2017, takich bezpłatnych mammografii wykonaliśmy w naszych mobilnych pracowniach ponad 20 tysięcy!