Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Z przyjemnością informujemy, iż Projekt „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”, opracowany przez LUX MED przeszedł pozytywnie weryfikację Ministerstwa Zdrowia. Został przeznaczony do realizacji w okresie wrzesień 2014 – kwiecień 2016.
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pozwoli na poszerzenie dotychczasowej działalności LUX MED Diagnostyka w zakresie wykonywanych badań mammograficznych.
Projekt swoim zakresem obejmuje profilaktykę chorób nowotworowych. Główny cel to zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów piersi w Polsce, a celem bezpośrednim z niego wynikającym jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych (mobilnych badań mammograficznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi) w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.
Cele zamierzamy osiągnąć poprzez:
· zwiększenie dostępności do wykwalifikowanej kadry medycznej w zakresie badań profilaktycznych raka piersi.
· podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego wspierającego realizację Programu
· umożliwienie kobietom w wieku 40-49 i 70-75 wykonanie bezpłatnej mammografii ,
· podniesienie jakości świadczeń w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na terenie całej Polski
· zwiększenie udziału w badaniach kobiet objętych Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
· podniesienie poziomu wiedzy Kobiet i ich otoczenia na temat profilaktyki raka piersi
Wszelkie szczegóły i aktualności dotyczące Projektu znajdują się na stronie internetowej Fundusze Mammo.