Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Drogie Panie,

w październiku Miesiącu Świadomości Raka Piersi pragniemy w szczególny sposób przypomnieć Paniom o konieczności regularnych badań mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W tym roku wyniki realizacji Programu są bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie pracy mobilnych pracowni mammograficznych od połowy marca do 21 czerwca 2020 roku przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji kobiet objętej badaniami. W marcu wynosił on niewiele ponad 38 % uprawnionych Polek, a sierpniu spadł do zaledwie 34 %.

Zachęcamy wszystkie uprawnione Panie w wieku 50-69 lat,  które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniejszym terminie o nie zwlekanie z ich realizacją. Szczególnie apelujemy do  Pań z roczników 1966-1970, ponieważ nie otrzymują one od nas indywidulanego, pisemnego zaproszenia na badanie.

Nie obawiajcie się Panie mammografii. Tylko około 5 % spośród wszystkich przebadanych kobiet otrzymuje wynik wymagający poddaniu się dalszym badaniom diagnostycznym, celem ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia ewentualnych zmian nowotworowych. Spośród Pań skierowanych do diagnostyki pogłębionej tylko co piąta kobieta dowiaduje się, że choruje na raka i jest kierowana na ścieżkę szybkiego leczenia.

Udział w Programie Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez LUX MED gwarantuje szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia, ponieważ dzięki stałemu monitoringowi kobiet kierowanych do diagnostyki pogłębionej usprawniamy kontakt pacjentek z takimi placówkami  i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.