Od 1 listopada bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku pomiędzy 45 a 74 rokiem życia.

W dniu 15 września podczas briefingu prasowego przed Narodowym Instytutem Onkologii minister zdrowia Katarzyna Sójka poinformowała o planowanym poszerzeniu grupy wiekowej Pań uprawnionych do bezpłatnych badań mammograficznych.

Według zapowiedzi od 1 listopada 2023 w badaniach w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi będą mogły uczestniczyć Panie już od 45 do 74 roku życia. Pozostałe zasady programu nie ulegną zmianie.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, został właśnie skierowany do konsultacji.  Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Po jego ogłoszeniu rozpoczniemy rejestrację Pań z nowych roczników objętych programem o czy poinformujemy w oddzielnej wiadomości.