Nowe mammografy LUX MED w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Z przyjemnością informujemy, że LUX MED Sp. z. o.o. uczestniczył w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021 – 2022, ogłoszonym przez Ministra Zdrowia.

W wyniku konkursu Ministerstwo Zdrowia przyznało nam na realizację tego zadania łączną kwotę środków publicznych w wysokości 5 400 000 PLN w tym  1 200 000 PLN w 2021 roku i  4 200 000 PLN  w 2022 roku.  Pozwoli to nam na zakup  dziewięciu najwyższej jakości cyfrowych  aparatów mammograficznych do naszych mobilnych pracowni mammograficznych (dwóch w 2021 roku i siedmiu w 2022 roku).

Nowe aparaty poprawią w znaczący sposób komfort mammografii dla Pań uczestniczących w badaniach, a także zagwarantują doskonałą jakość obrazu i klasę oprogramowanie dla lekarzy radiologów opisujących badania.