Mammobus przy CH Klif w Gdyni

12 września mammobus LUX MED Diagnostyka stanął przy Centrum Handlowym Klif w Gdyni Orłowie. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony pań. Badania w mammobusie obejmowały zarówno kobiety w wieku 50 – 69 lat, czyli biorące udział w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, jak również panie w wieku 40-49 i 70 – 75 lat. Badania dla drugiej grupy wiekowej finansowane były z Funduszy Norweskich.

Oprócz możliwości przebadania się, panie miały również szansę nauczyć się, jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi. Na stanowisku edukacyjnym, które znajdowało się na terenie Galerii Handlowej dostępne były anatomiczne fantomy piersi oraz materiały szkoleniowe związane z samobadaniem piersi, a także profilaktyką.

Serdecznie zapraszamy na kolejne akcje do Gdyni – dzisiaj i jutro (14 i 15 września) mammobus stacjonuje przy Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Konwaliowej 13 w Gdyni – Witominie, z kolei w piątek (16 września) dostępny będzie w Śródmieściu przy Urzędzie Miasta, Al. Piłsudskiego.