LUX MED Diagnostyka na Dożynkach w Sztumie

11 września (niedziela) wzięliśmy udział w uroczystych obchodach 600-lecia Sztumu. Tego dnia zorganizowaliśmy stanowisko informacyjne, gdzie Mieszkańcy Sztumu mogli edukować się w zakresie prawidłowo wykonanego samobadania piersi. Jako, że impreza przyciągnęła nie tylko panie, ale także wielu panów, staraliśmy się ich również uświadamiać o konieczności regularnej samokontroli kobiet.

Na stanowisku tradycyjnie dysponowaliśmy trzema fantomami piersi, które ilustrowały zmiany, jakie mogą wystąpić w piersiach. Dodatkowo prowadziliśmy rejestrację na badania w mammobusie, który w dniu 14 września wykonuje badania przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.

Badania realizowane są zarówno w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Funduszy Norweskich.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na obchody 600-lecia Sztumu i zapraszamy na badania w mammobusie. Kolejny postój w tym mieście już w październiku.