Kwidzyn – edukacja prozdrowotna przy mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED

W dniach 12, 14 i 15 września mobilna pracownia mammograficzna LUX MED stacjonowała przy Centrum Kultury w Kwidzynie, gdzie w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi wykonano mammografię ponad 220 Paniom.

Postojowi pracowni w dniu 12 września towarzyszyła akcja edukacyjna prowadzona przez Centrum Chorób Piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Różowy Motyl. Na stoisku UCK pielęgniarka senologiczna  oraz wolontariusza nauczały Panie zapisane na mammografię, jak i kiedy wykonywać samobadanie piersi oraz informowały o możliwości leczenia w Centrum Chorób Piersi UCK.

Badania w pracowni były wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. Podobnie działania edukacyjne odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, a Panie korzystające z nauki samobadania korzystały ze środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji.

dav