Edukatorki Regionu Mammografia na jubileuszowej X Akademii Pielęgniarek i Położnych.

We wrześniu w Warszawie miała miejsce jubileuszowa X Akademia Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyło w niej blisko 400 pielęgniarek  i położnych z całej Polski. Brały one udział w sesji ogólnej, warsztatach i kursach szkoleniowych oraz  organizowanej po raz pierwszy sesji stomatologicznej.

Obecność personelu medycznego, w tak dużej liczbie, stała się pretekstem do przygotowania stoiska informacyjno – edukacyjnego poświęconego badaniom mammograficznym.

Nasze edukatorski miały za zadanie uczulić uczestniczki Akademii na problematykę profilaktyki raka piersi, poinformować je o założeniach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz roli personelu medycznego we właściwej edukacji pacjentek.

Na stoisku  dostępne były materiały promocyjne na temat badań mammograficznych i skutecznej profilaktyki, które mogą służyć pomocą w działaniach edukacyjnych skierowanych do pacjentek oraz specjalistyczny fantom obrazujący różne etapy zaawansowania choroby.