Edukacja prozdrowotna towarzysząca majowym postojom mammobusów LUX MED

Trwają spotkania edukacyjne, które towarzyszą badaniom mammograficznym w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych LUX MED. Naszym celem jest edukacja wszystkich Pań, także tych, które dopiero za kilka lat będą  mogły uczestniczyć w Programie. 

Edukatorki LUX MED docierają z informacjami do szkół i zakładów pracy. Podczas specjalnych spotkań i nauki samobadania piersi przekazują  niezbędną wiedzę na temat profilaktyki raka piersi, zdrowego trybu życia, rozdają materiały edukacyjne, a przede wszystkim uczulają na konieczność systematycznych badań mammograficznych.

Współpracujemy w tym zakresie także z innymi placówkami między innymi ze Szpitalem MAGODENT w Warszawie, gdzie 19 maja będą odbywać się spotkania edukacyjne połączone w nauką samobadania piersi oraz  Specjalistycznymi Gabinetami Lekarskimi Zdrowie w Dęblinie, gdzie pobytowi mammobusu towarzyszą spotkania edukacyjne w dęblińskich szkołach. Razem z Radą Dzielnicy Gdańsk Brzeżno i Szkołą Podstawową nr 20 zorganizowaliśmy badania mammograficzne dla mieszkanek dzielnicy.

Nie zapominamy o panach, którzy mogą wpłynąć na swoje żony i partnerki, być dla nich wsparciem i radą oraz nakłonić je do systematycznych badań.  Dla nich przygotowaliśmy specjalne ulotki promocyjne na temat profilaktyki raka piersi.