Akcje profilaktyczne z okazji Dnia Kobiet

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród Polek.  W badaniach profilaktycznych w Polsce uczestniczy tylko niespełna połowa uprawnionych pań. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej odsetek uprawnionych kobiet stale monitorujących swoje zdrowie wynosi około 70 %.

Dlatego też w marcu 2018 roku z okazji Dnia Kobiet przeprowadziliśmy kilkanaście akcji edukacyjnych na temat profilaktyki raka piersi w firmach w całej Polsce. Chcemy, aby nasze wspólne działania zaowocowały wyrobieniem wśród uczestniczek nawyku samobadania piersi oraz regularnych badań profilaktycznych w placówkach stacjonarnych lub mobilnych pracowniach mammograficznych

Akcje profilaktyczne prowadzone były w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i finansowanego przez NFZ. Spotkania edukacyjne skierowaliśmy do pań w każdym wieku. Nasze edukatorki przeprowadziły prezentację medialną i zaprezentowały krótki film edukacyjny na temat działań profilaktycznych związanych z dbałością o zdrowie kobiet. Uczestniczące panie miały także okazję nauczyć się prawidłowego samobadania i kontroli piersi na specjalnym anatomicznym fantomie, a także otrzymały dedykowane tej tematyce materiały informacyjne.