Adresy placówek stacjonarnych

Warszawa

– ul. Goszczyńskiego 1, Szpital św. Elżbiety
(Wejście główne: przy kaplicy, za windą schodami w dół i na lewo, Recepcja mammograficzna  – Gabinet 035 w przyziemiu) .

– ul. Cegłowska 80,  na terenie Szpitala Bielańskiego
(Wejście od ul. Marymonckiej. przez blok H od strony przychodni -lewe skrzydło szpitala – od godziny 8 do 18 w dni powszednie . Wejście główne – od godziny 18 do 20 oraz w weekendy. Pracownia mammograficzna – Gabinet 3 )

–  ul. Żwirki i Wigury 39, Centrum Medyczne LUX MED

Łódź

– ul. Milionowa 2G, Centrum Medyczne LUX MED

Gdańsk

– al. Zwycięstwa 49 , Centrum Medyczne LUX MED