Adresy placówek stacjonarnych

Warszawa

– ul. Goszczyńskiego 1, Szpital św. Elżbiety
Wejście główne: przy kaplicy, za windą schodami w dół i na lewo (poziom -1). Recepcja mammograficzna mieści się w otwartej przestrzeni obok recepcji diagnostycznej. Gabinet mammograficzny mieści się w pokoju nr 4.

– ul. Cegłowska 80,  na terenie Szpitala Bielańskiego
Wejście od ul. Marymonckiej. przez blok H od strony przychodni -lewe skrzydło szpitala – od godziny 8 do 18 w dni powszednie . Wejście główne – od godziny 18 do 20 oraz w weekendy. Pracownia mammograficzna ? Gabinet 3.

– ul. Żwirki i Wigury 39, Centrum Medyczne LUX MED

– ul. Fieldorfa 40,  Szpital LUX MED Onkologia
Wejście od ul. Perkuna, za rejestracją diagnostyczną należy skręcić w lewo,
następnie 4 drzwi po prawej stronie. informacja na drzwiach- pracownia mammograficzna.

– ul. Św. Wincentego 103,  LUX MED Onkologia
Wejście od ul. Malborskiej lub od ul. Św. Wincentego.

Łódź

– ul. Milionowa 2G, Centrum Medyczne LUX MED

Gdańsk

– al. Zwycięstwa 49 , Centrum Medyczne LUX MED

Toruń

– ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, Citomed
Gabinet B10, W głównym holu kierować się w lewo koło apteki,
skręcić w prawo w pierwszy korytarz i pracownia mammograficzna to pierwsze podwójne drzwi po lewej